martes, 19 de mayo de 2009

Contra la crisi global, solidaritat global. Les ONGD defensaran la cooperació internacional en temps de crisi

Barcelona, 13 de maig de 2009.- La lluita contra la crisi a casa nostra no és incompatible amb el compliment dels compromisos de Catalunya amb els més pobres del món. Aquesta és la conclusió més important de l’Assemblea General de la FCONGD del passat dissabte 9 de maig on les 84 entitats federades van decidir el llançament d’una campanya de defensa i suport a l’ajuda al desenvolupament de Catalunya.

La Federació arriba al seu vintè aniversari amb el lema Contra la crisi global, solidaritat global i continua creixent i renovant-se. A l’Assemblea de dissabte passat es van incorporar tres noves ONGD que aporten més de 800 socis. La Fundació Alda, la Fundació Montblanc i l’Observatori del Deute en la Globalització amb perfils molt diferents, són expertes, respectivament, en el treball sobre el terreny a diversos països africans i a Paraguai, i en el seguiment, recerca i difusió de la problemàtica del deute extern o de l’impacte de les empreses transnacionals espanyoles als països empobrits.

Davant l’evidència que la crisi afecta més durament els més pobres i que la interdependència és inevitable, la FCONGD aposta per la promoció de models d'economia social i sostenible per tal que les desigualtats locals i globals disminueixin. La “grip nova” és un bon exemple de com les mancances dels sistemes sanitaris de qualsevol país poden acabar afectant a la resta. Els països del Nord acabarem gastant més diners per fer front a aquesta situació, que els que ens hauríem gastat a prevenir-la, a través de programes de cooperació.

Darrerament s’han viscut símptomes molt preocupants que posen en dubte el compromís solidari de les nostres institucions. D’una banda, els retalls en el pressupost de la Generalitat dels darrers dos anys obren unes perspectives d'incertesa que amenacen amb un deteriorament seriós tant de la quantitat, com de la qualitat de la cooperació catalana. De l’altra, des d’alguns sectors polítics i mediàtics es fa un ús partidari de la cooperació en el sentit que és un luxe que no ens podem permetre. L’Assemblea de la Federació creu que aquests discursos fomenten la irresponsabilitat, la insolidaritat i la xenofòbia. Ben al contrari, la coherència política exigible dicta reafirmar el compromís social i polític amb els pobles empobrits a través de la cooperació catalana, en paral·lel amb l’aprofundiment de les polítiques socials i de protecció dels sectors més vulnerables de la nostra societat.

Les ONGD de la FCONGD van decidir potenciar la projecció pública i social de les accions de cooperació i solidaritat i actuar en bloc per a la seva defensa. Amb la idea d’incorporar noves ONGD i xarxes, la FCONGD va modificar els seus estatuts per facilitar la incorporació de les ONG més petites i/o d’àmbit local. Igualment, va aprovar, reforçar i ampliar els serveis del seu punt d'informació sobre cooperació internacional, pau i drets humans a la ciutadania i la seva relació amb els mitjans de comunicació.

No hay comentarios: