sábado, 29 de mayo de 2010

Felicitats, Marta Segarra! ¡Felicidades, Marta Segarra!

La Marta Segarra dirigeix la sèrie "Mujeres y culturas" de la col·lecció Akademeia d'Icaria i és autora / coordinadora d'alguns llibres nostres.


PREMI
Marta Segarra, guardonada pel Programa ICREA Acadèmia

El passat 13 de maig va tenir lloc a la Generalitat de Catalunya l'acte de lliurament dels premis ICREA Acadèmia, presidit per Josep Huguet, conseller d'Innovació, Universitat i Empresa. Marta Segarra, directora del Centre Dona i Literatura/Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, i catedràtica de Literatura Francesa, Teoria Feminista i Estudis de Gènere, ha estat una dels vuit investigadors i investigadores premiats de la UB. ICREA Acadèmia reconeix l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge del professorat de les universitats públiques de Catalunya. El programa incentiva la seva activitat de recerca al llarg d'un període de cinc anys.


Més informació


***

Marta Segarra dirije la serie "Mujeres y culturas" de la colección Akademeia de Icaria y es autora/coordinadora de algunos de nuestros libros.

PREMIO
Marta Segarra, galardonada por el Programa ICREA Academia

El pasado 13 de mayo tuvo lugar en la Generalitat de Catalunya el acto de entrega de premios ICREA Academia, presidido por Josep Huguet, conseller de Innovación, Universidad y Empresa. Marta Segarra, directora del Centre Dona i Literatura/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, y catedrática de Literatura Francesa, Teoría Feminista y Estudios de Género, ha sido una de los ocho investigadores e investigadoras premiados de la UB. ICREA Academia reconoce la excelencia investigadora y la capacidad de liderazgo del profesorado de las universidades públicas de Cataluña. El programa incentiva su actividad investigadora durante un período de cinco años.


Más información

No hay comentarios: