miércoles, 16 de enero de 2013

Presentacions: Remix de Lawrence Lessig i Cultura Libre Digital

La semana que ve serà una setmana dedicada a la cultura lliure digital. Internet introdueix noves formes d'entendre la participació política i la creació. Una nova forma cultural que va més enllà de la xarxa i de la "creació cultural", entesa com a "artisitica". La cultura de compartir i de la xarxa  ha arrelat profundament a la nostra forma de viure. Us convidem a explorar i a debatre sobre les limitacions, potencialitats y contradiccions d'aquesta part de les nostres vides.
Remix
Cultura libre digital


No hay comentarios: